GEMEL ELEKTRONİK Ltd. Şti. Ais Yıllık Test Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Yetkili Kurum


 


1 Klas-B OTS (AIS) Yıllık Muayene Hizmeti  1900 TL 342,00 TL  KDV

                                                                          Toplam Tutar 2242 TL.

MADDE 1- TARAFLAR
1.1- SATICI:
Ünvanı : Gemel Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

Adresi : Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesi, Mumhane Caddesi Nimet Han No : 45 - 28 Beyoğlu - İstanbul
Telefon :0242 328 0 328

Telefon2 : 0212 249 91 04
Fax :
0242 328 1 328

Mobil : 0555  0 117 117
E-mail:info@gemelmarine.com

1.2- ALICI:
Elektronik Ortamda Siparişi veren ve Ödemeyi Yapan Kişidir

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Gemel Elektronik - Ais Cihazı Test - Kontrol ve Denetim

MADDE 2- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait http://www.gemelelektronik.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün / hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN / HİZMET

4.3 Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda  gösterilmiştir.
1900 TL 342,00 TL  KDV
                                                                          Toplam Tutar 2242 TL.

4.2 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.1 Malın / Ürün / Ürünlerin / Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

Ünvanı : Gemel Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Adresi : Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesi, Mumhane Caddesi Nimet Han No : 45 - 28 Beyoğlu - İstanbul

Telefon2 : 0212 249 91 04
Fax :
0242 328 1 328

Telefon :0242 328 0 328

Mobil : 0555  0 117 117
E-mail:info@gemelmarine.com

2. SATICI BİLGİLERİ

İşbu Hizmet Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, SATICI' nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

1.KONU

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MMI Güç Kablosu: MMI’ı aküye bağlamak için kullanılan kablodur.

MMI Data kablosu: MMI’ı transpondera ve chart plottera bağlamak için kullanılan kablodur. Ayrıca röle çıkışları yine bu kablo üzerinden alınabilir.

MMI’ı sabitlemek için kullanılan metal ayaktır.

Kombo Anten Nedir:

VHF radyo sinyallerini göndermek ve almak, GPS sinyallerini almak için kullanılan tümleştirilmiş antendir.

MMI Nedir : MMI, ulusal isterlerin sağlanması ve kullanıcının diğer deniz taşıtlarını görmesi, mesaj göndermesi ve aldığı mesajları okuyabilmesi için tasarlanmış görsel bir arayüzdür. Ulusal isterler doğrultusunda MMI tarafından yayınlanmak istenen mesaj transpondera data kablosu üzerinden gönderilir. Mesajın hava kanalından yayınlanması görevi transponder’a aittir.

Transponder Nedir :

Transponder diğer deniz taşıtları ve kıyı istasyonları ile gerekli yazılım protokolünü ve radyo haberleşmesini sağlar.

Müsteşarlığı ülkemizde kullanılacak olan ulusal KLAS-B cihazında uluslararası KLAS-B standardında tanımlanan maddelere ek olarak aşağıdaki özellikleri ilave etmiştir. 2W ve 12.5W VHF verici gücünde yayın yapabilmeli, çıkış gücü ayarı uzaktan kontrol edilebilmeli, istendiğinde kıyı istasyonu tarafından tanımlanan bölgeler içinde otomatik olarak değişimi sağlanabilmelidir. 5 saniyede bir olmak üzere son 48 saatlik zaman, pozisyon ve hız bilgileri ile son 15 günlük tüm AIS mesajlarını ve varsa alarmlarını kendi içinde saklayabilmelidir Kaza, arıza, emniyet, güvenlik ve sağlık problemleri gibi özel durumlarda bilgilendirme mesajlarını atabilmek için gerekli düzeneğe sahip olmalıdır. Herhangi bir nedenle enerjisi kesildiğinde, enerjisi kesilmeden önceki en son zaman ve pozisyon bilgisini alarm mesajı olarak kaydedebilmeli, yeniden enerjilendirildiğinde bu bilgiyi yayınlayabilmelidir. Kıyı istasyonları tarafından yayınlanabilecek bilgilendirme, trafik organizasyonu uygulamaları yasak bölgeler, kısıtlı bölgelere giriş-çıkış gibi bildirimleri alabilmeli istenen kuralları uygulayabilmeli, kuralların ihlali durumunda ilgili mesajları üretebilmeli ve yayınlayabilmelidir. NMEA formatında haberleşebilen en az bir servis portu (RS232) olmalıdır. Cihaz, DSC kanalını da (Kanal 70) dinleyebilecek donanıma sahip olmalıdır. Cihaz, ISO/IEC 14443 uyumlu bir kontaksız akıllı kart okuyucusu bulunduracaktır. Bu Tebliğde belirtilen tüm özelliklere ilaveten, balıkçı teknelerinde kullanılan AI Klas B CS Transponder Cihazları ile balıkçı tekneleri birbirlerini göremeyecek, diğer deniz araçlarını görebilecek ve diğer balıkçılar tarafından gönderilen AIS mesajlarını izleyemeyeceklerdir. Balıkçı tekneleri dışındaki bütün deniz araçları AIS mesajlarının tümünü görüp izleyebileceklerdir. AIS Kıyı İstasyonları ve balıkçı tekneleri dışındaki deniz araçlarında bulunan her tür AIS transponder cihazları, balıkçı teknelerine ait AIS bilgilerini normal şekilde görüp izleyebileceklerdir.

AIS, ingilizce “Automatic Identification System “ kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuş bir tanımlamadır ve “Otomatik Tanımlama Sistemi” olarak Türkçe’ye çevrilebilir. AIS, VHF deniz bandında çalışan bir transponder sistemidir. Bu sistem geminin adı,çağrı işareti,MMSI numarası, mevkisi, anlık rotası, eni-boyu, tipi, tehlikeli yük varsa cinsi, varış noktası gibi verileri diğer gemilere veya kıyı istasyonuna otomatik olarak iletir. Her AIS sistemi bir VHF vericisi, iki VHF TDMA alicisi, bir VHF DSC alicisi ile bir GPS alıcısından oluşur. Statik bilgiler ve GPS alıcısından alınan dinamik bilgiler 161.975MHz(kanal 87B) ve 162.025MHz(kanal 88B)’den TDMA
olarak yayınlanır.TDMA (Time Division Multiple Access) zaman paylaşımlı çoklu erişim olarak çevrilebilir ve birçok geminin sadece tek frekansı
kullanarak birbirine ulaşmasına olanak sağlar. Herbir AIS cihazı önce paket göndereceği kanalı dinler. Kanalda boş olarak belirlediği bir zaman aralığından yayın yapmaya başlar. Herbir paket en fazla 26.6msn uzunluğundadır. Yayınlanan paketlerin sıklığı geminin hızı ile değişir. Gemi hızlandıkça yayınlanan mesajların sıklığı artar. Gemi durduğunda da mesajlar yayınlamaya devam eder sadece sıklığı azalır.Yayınlanan bu mesajlar hem diğer gemilerce hem de kara istasyonlarınca alınır. Köprüüstünde AIS takılı olan tüm gemiler “sancağımdaki gemi” diye çağrı yapmak yerine geminin adıya çağrı yapabilecek ayrı geminin rotasını da görebildiği için muhtemel çatışmaları önceden ekranlarında görebileceklerdir. Ayrıca kıyı istasyonları da radarlarında gördükleri tüm gemilerin adlarını ve rotalarını da bileceklerdir. Böylece karasuların denetimi daha iyi yapılacak, örneğin insan kaçakçılığı zorlaşacaktır.AIS cihazları KLAS-A ve KLAS-B olmak üzere 2’ye ayrılır. AIS KLAS-A cihazlar IMO (International Maritime Organisation) tarafından 300 grostondan ağır yolcu gemileri, 500 grostondan ağır yük gemileri ve uluslararası sularda 12’den fazla yolcu taşıyan tüm yolcu gemilerinde kullanılması zorunlu kılınmıştır. AIS KLAS-B cihazlar SOLAS(Safety of Life at Sea) kapsamına girmeyen gemilerde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. IMO tarafından zorunlu tutulmamıştır. Daha çok balıkçı teknelerinde ve yatlarda güvenlik amaçlı kullanılmaktadır. KLAS-A, KLAS-B’ye göre daha sık yayın yapar. KLAS-A’nın bazı özellikleri kısıtlanarak KLAS-B standardı belirlenmiştir. Bu özellikler bir sonra slaytta tablo üzerinde karşılaştırılacaktır.Denizcilik

AIS NEDİR ?

GEMEL ELEKTRONİK kart üretiminde, yüksek teknolojiye sahip otomatik dizgi makineleri ile SMD (yüzey montajlı elemanlar) ve THT (delik içinden geçen) elemanlardan oluşan her türlü elektronik devre, dünya standartlarında dizilebilmektedir. Üretimimiz IPC standartlarına uygun yapılmakta olup 2006 yılından itibaren de RoHS(kurşunsuz lehim) uyumludur. Tüm ürünlerde ICT (In Circuit Test) tam otomatik test makineleri, PLC kontrollü tam otomatik FCT (Functional Test) cihazları, AOI ( Automatic Optical Inspection) ile yüksek güvenilirlikte testler gerçekleştirilmektedir.

GEMEL ELEKTRONİK ISO 9001:2000 sertifikasına sahiptir.

Endüstriyel/Tüketici elektroniği tasarımı alanında faaliyet gösteren Gemel Marine  yatırımlarından Gemel Elektronlik Ltd. Şti. Ulaştırma ve Altyapılar Bakanlığının 26640 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan İlgili Tebliğ Kapsamında Geliştirilen ve Mülga Denizcilik Müsteşarlığınca Uygunluk Belgesi verilen Tüm Ais Cihazlarının Denetim Haklarını ve Yıllık Sertifikalandırma Yetkisini İlgili Bakanlık adına devralmıştır, Firmamız Ais Cihazınızın bulunduğu yere gelerek otomasyon sistemi aracılığıyla cihazın uluslararası normlara uygun bir şekilde çalışıp çalışmadığını test ederek, 1 Yıl (Bir Yıl) Geçerli Olmak Üzere Sertifika vermektedir.
GEMEL ELEKTRONİK HAKKINDA
GEMEL ELEKTRONİK Ltd. Şti ’nin faaliyetleri, Manisa Organize Sanayi’de bulunan 5.000 metrekarelik fabrikasında , İstanbul’da bulunan yönetim merkezinde ve Antalya' da bulunan Arge & tasarım merkezinde devam etmektedir.

 

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır. 

c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’  arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.

b) Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere: 

8.2. SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını,  aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu  veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki  tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: 

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir. 

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına  ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

8.1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

8. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

7.2.6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir. 

7.2.5. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılmasın sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 

7.2.4. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’ yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür. 

7.2.3. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. 

7.2.2. İade formu, 

7.2.1 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) 

7.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 

7.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

7. CAYMA HAKKI

 

5.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’ nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 5 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 30 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

5.3. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’ nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

5.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICININ; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. GENEL HÜKÜMLER

Ödeme Şekli ve Planı : Kredi Kartı

Kargo Tutarı : 0,00 TL

ÖNEMLİ UYARI: P450 AIS KLAS-B cihazının takılacağı deniz taşıtının telsiz ruhsatnamesine sahip olması gerekmektedir. Bu ruhsatnamede belirtilen geminin MMSI numarası ve çağrı işareti olmadan bir deniz taşıtına AIS sistemi kurulamaz.
Transponder tahta veya fiberglass, direkt olarak güneş ve su almayan bir yüzeye 15mm’den uzun vida kullanılarak sabitlenmelidir. Sabitleme iyi yapılmaz ise transponder sürekli titreşime maruz kalacaktır.Transponder’ı ve kabloları üzerine düşecek suyu toplayacak değil akıtacak şekilde monte ediniz.Transponder, LED’leri kolayca görülebilecek şekilde monte edilemelidir.


BAYİLİK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ...