Şartlar & Koşullar

1 Klas-B OTS (AIS) Yıllık Muayene Hizmeti  400,00 TL + 72,00 TL  KDV
                                                                          Toplam Tutar 472 TL.


MADDE 1- TARAFLAR
1.1- SATICI:
Ünvanı : Gemel Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

Adresi : Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesi, Mumhane Caddesi Nimet Han No : 45 - 28 Beyoğlu - İstanbul
Telefon :0242 328 0 328


Telefon2 : 0212 249 91 04
Fax :
0242 328 1 328


Mobil : 0555  0 117 117
E-mail:info@gemelmarine.com

1.2- ALICI:
Elektronik Ortamda Siparişi veren ve Ödemeyi Yapan KişidirMESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİGemel Elektronik - Ais Cihazı Test - Kontrol ve Denetim


MADDE 2- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait http://www.gemelelektronik.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün / hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN / HİZMET4.3 Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda  gösterilmiştir.


400,00 TL+   KDV  72,00 TL TOPLAM 472 TL4.2 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.4.1 Malın / Ürün / Ürünlerin / Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİÜnvanı : Gemel Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Adresi : Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesi, Mumhane Caddesi Nimet Han No : 45 - 28 Beyoğlu - İstanbul


Telefon2 : 0212 249 91 04
Fax :
0242 328 1 328


Telefon :0242 328 0 328


Mobil : 0555  0 117 117
E-mail:info@gemelmarine.com


2. SATICI BİLGİLERİ

İşbu Hizmet Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, SATICI' nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder